HEADHUNTING FOR HELE DET NORDISKE MARKEDET

Sperre Rekruttering har siden 2009 vært headhunter av ledere og kandidater med spisskompetanse til det nordiske markedet. Ved å fokusere like mye på bedriftens nåværende og framtidige behov som på selve kandidaten, søker vi å finne den rette kandidaten til den rette jobben, også på lang sikt. Allle våre prosesser er transparente og du sitter på endelig beslutning.

Med våre sertifiserte metoder bidrar til at du kommer ut til flere aktuelle toppkandidater enn ved for eksempel tradisjonell annonsering eller andre rekrutteringsvirksomheter.

Som din virksomhets headhunter er konfidensialitet en selvfølge. Både virksomheten og kandidaten vil gjennom en samarbeidsavtale oppleve mye tettere oppfølging både før, under og etter ansettelsesprosess. Vårt globale nettverk kombinert med en sterk tilstedeværelse over hele Norden øker mulighetene for at vi finner den helt rette kandidat til hver enkelt virksomhet.

Vår metodikk og våre sertifiserte analyseverktøy gjør at vi kan danne oss et helhetlig bilde av hvilke kompetanser og kandidater som er der ute. Når vi har identifisert forskjellige alternativer tar vi direkte kontakt med kandidatene. En trygghet for din virksomhet når vi utfører headhunting på deres vegne, er at dere får en rekrutteringsgaranti. Dette har vi mulighet til å gjøre nettopp fordi våre analyseverktøy og vårt kontaktnett er av høyeste kvalitet.

Med vår kompetanse som headhunter har vi også mulighet til å peke ut områder og kompetanser som du kanskje ikke behøver i dag, men som kommer til å være nødvendig i fremtiden.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon eller e-post for å høre mer om hvordan vår headhunting fungerer og hvordan vi kan bidra positivt til deres virksomhet.