Siden 2009 har Sperre Rekruttering AS vært en stabil aktør i det nordiske markedet der vi headhunter ledere og spesialister. Vårt mål er alltid å finne kandidater som kan utgjøre en forskjell for virksomheten. Dette er en av grunnene til at vi bruker mye tid for å bli kjent med oppdragsgiver og deres behov, både nå og fremover i tid. Vår erfaring strekker seg fra offentlig sektor, til nyetablerte spisskompetanseselskaper til internasjonale konsern. Vårt mål er å skape verdier gjennom mennesker. For å få dette til, har vi utviklet en egen måte å jobbe med rekruttering på. Dette kaller vi "fremtidens rekruttering".