Vil du være med å skape fremtidens helsetjeneste? Vi søker administrativ leder.

 

Helseinnovasjonssenteret ble etablert i 2017 med mål om å imøtegå fremtidens utfordringer i helsetjenesten. Vi fokuserer på folks reelle behov for forbedring, tverrfaglig samhandling, forskningsdrevet innovasjon, utvikling av helsenæring og økt bruk av velferds- og mestringsteknologi, for å oppnå forbedring i helsetjenestene. Senterets kjerneaktiviteter omfatter responstjenester tilknyttet velferdsteknologi samt forskning på nasjonalt nivå. 

 

Helseinnovasjonssenteret er i rask vekst, og ønsker å bli en enda større bidragsyter til verdiskaping og innovasjonsvekst regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I tett samarbeid med leder for FoUI, vil du som administrerende direktør ha en viktig strategisk rolle i videre utvikling av senteret. Du vil ha det juridiske ansvar for senterets økonomi, administrative drift og utvikling. Stillingen vil innebære nær kontakt med kommuner, spesialisthelsetjeneste, fylkeskommuner, politikere, næringsliv og sentrale samarbeidspartnere som universiteter, høyskoler og andre forskningsinstitusjoner. Som senterets ansikt utad må det påregnes en del møteaktivitet og reising.

 

 

 

Hvorfor akkurat du kan bli vår leder?

Helseinnovasjonssenteret har menneskene i sentrum og derfor forventes det at du har forståelse for at ledelse henger sammen med kultur og er et fag som utvises og endres i tråd med bedriftens og ansattes utvikling.

Du bør ha høyere utdannelse, 4-6 års ledererfaring og god økonomisk forståelse.

Du må evne å sjonglere strategisk tenkning og administrasjon i en og samme hånd. Takler du uforutsigbarhet, men klarer samtidig å tilføre struktur og evner å treffe beslutninger, så er du den vi ser etter.

Det er nødvendig at du har kjennskap til og har ledet organisatoriske endringsprosesser. Vi ønsker i tillegg at du har kjennskap til innovative prosesser. Har du kjennskap til offentlig forvaltning og politiske prosesser så kan det være et pluss.

Det kan være mulighet for en pendle ordning. Dette må i så tilfelle avtales nærmere.  
 

For å høre mer om stillingen, kontakt vår headhunter hos Sperre Rekruttering Eirik Sperre på mobil 92607988 og eirik@sperrerekruttering.no, eller Guro Løfaldli Prosjektleder helsenæring på mobil 92042600.

Søknadsfrist: Snarest
Søknad og CV kan sendes: candidate@sperrerekruttering.no 

 

 

Sperre Rekruttering: «Hvorfor skal noen bytte arbeidssted og begynne hos dere?»

«Vi har et sprudlende og godt miljø med solid takhøyde. I tillegg får den rette arbeide sammen med sterke fagfolk, med fremtiden og et vidt spekter av spennende fremtidsrettede prosjekter. Stillingen og prosjektene vil gi den nye noe både profesjonelt og personlig. Det vi arbeider med har stor betydning for velferd og helse. I tillegg skal vi bli nasjonale. Dette er spennende – Bjarte Bye Løfaldli (PhD), Prosjektleder FoUI.