Handelsbanken tilbyr banktjenester til både privat- og bedriftsmarkedet. Vi har en sterkt desentralisert arbeidsform, som innebærer at det enkelte bankkontor har totalansvar for alle kunder innen sitt geografiske markedsområde. Vi tar utgangspunkt i den enkelte kundes situasjon og behov, og utarbeider individuelt tilpassede løsninger. Vi tror det bidrar til at vi har fornøyde kunder, ifølge EPSI og Norsk kundebarometer. I Norge har vi 45 bankkontor, og teller cirka 850 av konsernets 12 000 medarbeidere. Handelsbanken ble grunnlagt i 1871 og er det eldste selskapet notert på Stockholmsbørsen.

Vår bank er en nær lokalbank med personlige relasjoner og ubyråkratiske prosesser. Banken vår er også en stor internasjonal bank med spesialister og finanselle muskler. 750 ansatte og 45 kontorer i Norge, 700 og økende og 12.000 ansatte globalt. Global Finance kåret Handelsbanken til å være blant de 10 mest solide i verden og best rated i Europa. 
Vi ser på oss selv som en uformell bank med flat organisasjon og meget fornøyde kunder. I 2019 ble banken kåret til banken med mest fornøyde kunder og 2. plass av våre bedriftskunder.


Til vårt kontor i Molde søker vi en salgsorientert Assisterende banksjef som vil være med å utvikle kontoret videre.

Stillingsbeskrivelse

Vi søker etter en initiativrik, utadrettet og offensiv Assisterende banksjef. Stillingen medfører både lederansvar og personalansvar for kontorets bedriftsgruppe, i tillegg til eget kundeansvar for et antall av kontorets bedriftskunder. Det forventes at du vil bidra til at kontoret når sine målsettinger om videre vekst. Dette innebærer at du må ha en totaloversikt over kontorets bedriftskunder og være en ressurs for resten av teamet i prosesser mot kunder. Videre innebærer stillingen at du vil fungere som banksjefens stedfortreder etter behov. Kontoret ble etablert i 2007 og vil bestå i tillegg til banksjef og assisterende banksjef av 4 dyktige personer, hvorav 2 engasjerte medarbeidere på bedriftsmarked. Kontoret er lokalisert i et spennende markedsområde. Verdiskapningen i regionen er meget god og potensialet for videre vekst i bankens forretningsvolum er svært bra. Dette er en spennende mulighet for rette vedkommende. Vi skal sammen finne bedre måter å jobbe på for å skape nye forretninger med solide bedrifter og gjøre kundene enda mer fornøyde. Du skal sammen med banksjef lede kontoret på aktivitet, dra i gang salgsmøter og ha som mål å øke kontorets inntjening og bredde. Stillingen gir gode muligheter for å utvikle deg som leder, en erfaring som vil være svært nyttig i din videre lederkarriere i banken.

Vi søker deg som liker å gjøre forretninger, noe som innebærer å være proaktiv mot eksisterende og nye kunder for å tilby hele bankens breddesortiment. Du har solid erfaring fra bedriftsmarkedet, er en god diskusjonspartner, har høy arbeidskapasitet og liker å ta egne initiativ. Videre forventer vi at vår nye leder har gode lederegenskaper, er genuint opptatt av rådgiveren, er flink til å skape nye relasjoner og til å motivere sine medarbeidere til å yte det lille ekstra. Vi søker deg som har stor interesse for å se og utvikle dine medarbeidere og trives med at andre rundt deg lykkes.

Andre kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Du har relevant utdannelse innen økonomi/revisjon på høyskole-/universitetsnivå
 • Du har god kredittforståelse og god erfaring med helhetlig rådgivning i bedriftsmarkedet
 • Du har AFR og kredittsertifisering ev. sertifiseres så snart som mulig
 • Du er nytenkende, forretningsorientert og en god leder 
 • Du er resultatorientert og kan vise til gode resultater i nåværende stilling
 • Du er teamorientert og trigges av at andre rundt deg lykkes
 • Du er positiv og utadvendt og trives i dialog med beslutningstakere
 • Du har et bredt kontaktnett og bruker dette aktivt til å rekruttere nye og solide kunder til banken
 • Du er strukturert og nøyaktig med sans for detaljer, men evner også å se de store linjene. 
 • Du har masse positiv energi og brenner for å gjøre Handelsbanken enda bedre.  

 Har du ambisjoner om å utvikle dine lederegenskapene er dette en spennende mulighet. 

Vi tilbyr rette vedkommende: 

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Jobb i en av verdens mest solide banker med finansielle muskler og  tilgang på et internasjonalt finansmiljø med spesialister
 • En utfordrende og spennende rolle i en bank med lokale vekstambisjoner
 • Mulighet til å påvirke i en flat og desentral organisasjon med store lokale fullmakter
 • Stort handlingsrom til å utforme din rolle som Assisterende banksjef
 • Gode muligheter for personlig- og faglig utvikling for deg med ambisjoner
 • Et positivt, uformelt og godt arbeidsmiljø

Søknad og CV kan lastes opp HER.

For ytterligere informasjon om stillingen. Vennligst kontakt vår samarbeidsparter innen rekruttering, Eirik F. Sperre hos Sperre Rekruttering på telefon 92607988 eller mail: eirik@sperrerekruttering.no.