Bjorli

er kjent som en snøsikker vinterdestinasjon. Nå er ambisjonen å videreutvikle Bjorli til en bærekraftig helårs ski-, fjell og fritidsdestinasjon. En ny områdereguleringsplan åpner for å bygge bortimot tusen nye fritidsboliger – hytter og leilighetsbygg. Navet i det hele blir en Fjellandsby med lodge, service, servering og overnattingstilbud.

I spissen for dette utviklingsarbeidet står Bjorli Utvikling AS – et selskap eid av lokale og regionale investorer. Selskapet har allerede overtatt Bjorli Skisenter AS og sikret seg avtaler med samtlige relevante grunneiere.

De viktigste oppgavene framover er å komme i gang med eiendomsutviklingen innenfor fritidsboliger samtidig som attraksjonsverdien økes gjennom et forbedret og utvidet tilbud innenfor helårs aktiviteter, servering, service og overnatting. Utbyggingen og utviklingen krever betydelig investeringer som skal forsvares gjennom kommersielt fokus og styring.

Til å lede dette arbeidet i Bjorliselskapene (endelig selskapsstruktur er til vurdering) søkes CEO som skal ivareta rollen som destinasjonssjef for hele Bjorli.

Ansvar og oppgaver

 • Øverste leder for Bjorligruppens virksomhet på Bjorli
 • Videre utvikling og utbygging av destinasjonen i tråd med langsiktige mål og strategier
 • Lønnsom drift og gode kunderelasjoner i virksomhetene
 • Utvikling og gjennomføring av større investeringsprosjekter
 • Identitetsbygging og konseptutvikling – produktpakking, markedsføring og salg
 • Oppbygging av egen organisasjon, kompetanseutvikling og personalledelse
 • Samhandling med andre aktører på destinasjonen, eksterne partnere og myndigheter
 • Investorrelasjoner

 Kvalifikasjoner og personlige egenskapet

 • Erfaring som øverste leder i kommersielt aksjeselskap
 • Relevant bransjeerfaring
 • God økonomiforståelse
 • Samarbeidsorientert lederstil
 • Dedikert stayer som kan jobbe med kompliserte problemstillinger på veg mot målet

 

Vi tilbyr

 • Unik mulighet til å skape en moderne og bærekraftig fritidsdestinasjon og et attraktivt reisemål
 • Entusiastiske eiere, styre, ansatte, hyttefolk, samt et lokalsamfunn og en kommune som ønsker du skal lykkes
 • Mulighet for medeierskap (opsjoner)

Ved ønske om en konfidensiell samtale eller interesse for stillingen, ta kontakt med vår headhunter Eirik F. Sperre i Sperre Rekruttering – mobil 926 07 988 eller epost eirik@sperrerekruttering.no

Søknad og CV kan enkelt lastes opp HER.