Vil du være med å utvikle pensjonskassen?


Selskapet og stillingen: 

Molde kommunale Pensjonskasse (MKP) ble opprettet i 2008 og er en egen juridisk enhet som administrerer og forvalter pensjonsordningen for ca. 80 % av ansatte, tidligere ansatte, pensjonister og etterlatte i Molde kommune og dets kommunale foretak. MKP forvalter ca. 3,1 milliarder kroner og har som mål å være den beste pensjonsløsningen for arbeidsgiver, medlemmer og pensjonister. Den ledes av et eget styre med Finanstilsynet som tilsynsmyndighet.

MKP har et tett samarbeid med Norges største miljøer innen kapitalforvaltning og pensjonstjenester, bl.a. forvaltning, pensjonsberegning, medlemsadministrasjon, aktuartjenester og regnskap. Pensjonskassen har over flere år levert solide resultater og har en god bufferkapital.

Da nåværende daglig leder/CEO blir pensjonist søker vi hans etterfølger. Daglig leder må kunne kombinere daglig drift med strategisk utviklingsarbeid for å sikre en økonomisk konkurransedyktig pensjonsordning. Lederen vil få et stort ansvar og bredde i faglige utfordringer. Stillingen gir bred kontakt inn mot kommunen, bransjen, tjenesteleverandører og andre pensjonskasser.

Hovedoppgaver

  • Oppfølging av kapitalforvaltningen i samsvar med strategier og mandat vedtatt av styret
  • Ansvar for løpende drift i samarbeid med våre samarbeidspartnere innen regnskap og rapportering, medlemsservice, pensjonsutbetaling, offentlige myndigheter, internkontroll, m.m.
  • Økonomistyring 
  • Ansvar for forvaltning av pensjonskassens egne eiendommer i samarbeide med Molde Eiendom
  • Tett og godt samarbeide med styret, derav forberedelse og innkalling til styremøter, og oppfølging av styrevedtak
  • Holde seg oppdatert om lover, forskrifter og regelverk som vedrører pensjonskasser 
  • Ansvar for utvikling av egen nettside og løpende ajourhold
  • Representere pensjonskassen i ulike sammenhenger

Kvalifikasjoner

Vi søker en person som kan utvikle pensjonskassen videre til beste for medlemmer og kommune. Vår drømmekandidat har erfaring fra kapitalforvaltning innenfor de fleste aktiva klasser, høyere økonomisk utdannelse, kombinert med kunnskap om arbeidsoppgaver og ansvarsområde for en pensjonskasse. Kjennskap til offentlig forvaltning er en fordel.

Regelverket for pensjonskasser er under stadig endring og det medfører nye og utfordrende oppgaver som krever en selvstendig leder. Det er nødvendig med gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner.

Lønn og goder etter avtale, samt medlemskap i pensjonsordningen.

Stillingen er en meget selvstendig rolle og du vil få stor frihet til å styre din egen arbeidsdag. Du vil ved din side ha et kompetent styre og ansvar for en pensjonskasse med et godt renome’. Pensjonskassen er ansett som en av de bedre pensjonskassene hva gjelder resultater og bufferkapital på landsbasis. Dette ønsker vi du viderefører, bygger sterkere og setter ditt stempel på. Stillingen medfører ikke personalansvar.


Alle søknader og kontakt behandles konfidensielt. Søknader kan lastes opp HER.

Søknadsfrist: 14.03.21.

Ved spørsmål, ta kontakt med vår samarbeidspartner innen Headhunting hos Sperre Rekruttering, Eirik F. Sperre – telefon 92607988 eller på e-post eirik@sperrerekruttering.no, eller Styreleder Roar Beck på telefon 90986388 eller på epost roar.beck@gmail.com