VestlandsHus Arkitekter AS (VH Arkitekter AS) ble etablert i 2020 og springer ut fra VestlandsHus AS. Selskapet består i dag av arkitekter og ingeniører. VH Arkitekter er et viktig nav i den videre utviklingen og veksten til konsernet. VestlandsHus var i 2020 Norges 6. største boligbygger, med over 50 forhandlere over hele landet.

VH Arkitekter består i dag av 11 dedikerte medarbeidere og er den kreative og løsningsorienterte delen av et konsern i vekst. De fleste av oss er ingeniører med praksis fra husbygging og arkitekter med ønske om å skape morgendagens boligløsninger

Vi er ambisiøse på vegne av hele konsernet og søker deg som har de faglige kvalifikasjonene og mulighetsorienterte holdningen som vil skape nye, smarte løsninger på hvordan vi nordmenn skal leve og bo i fremtiden.

VH Arkitekter ønsker å fortsette veksten gjennom å ta nye markedsandeler, utvikle nye tjenester og kompetansefelt. Vi ser for oss en fremtid der VH Arkitekter er solid merkenavn som er kjent for sin sterke fagkompetanse, et anerkjent kunnskapssenter for forhandlernettverket i VestlandsHus og hos andre, og ikke minst en attraktiv og spennende arbeidsgiver.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle selskapet videre med tanke på fagkompetanse og fotavtrykk med innovativ og fremoverlent tankesett
 • Inneha budsjett, resultat og personalansvar
 • Bygge relasjoner ute blant kundene, både nye og eksisterende
 • Være faglig støttespiller for de ansatte
 • Bidra som aktivt medlem ledergruppen i konsernet

Ønskede kvalifikasjoner

 • Vi ønsker oss en tydelig fagperson med erfaring som rådgivende ingeniør eller arkitekt
 • Du er utdannet ingeniør (master eller bachelor) innen byggfag eller arkitekt
 • Du er faglig dyktig og operasjonell, og komfortabel med å være vår faglige spydspiss
 • God kjennskap til relevante lover og forskrifter 

Personlige egenskaper

 • Du er strukturert og god til å planlegge, samtidig som du er nysgjerrig og utviklingsorientert.
 • Ledelseserfaring er ønskelig, men vi vil også snakke med deg som har lyst og ambisjoner om å bli en god leder.
 • Du er en relasjonsbygger som liker å snakke med kunder og samarbeidspartnere og ser verdien av å være tett på
 • Du liker utfordringer og kan se løsninger i en hektisk hverdag
 • Kunne relatere deg til selskapets visjon (Endelig hjemme) og verdier (helhjertet, jordnær, etterrettelig, og miljøbevisst) 

Vi kan tilby

Du får stor frihet til å styre din egen hverdag. Sammen med dyktige kolleger og samarbeidspartnere over hele landet, tilbyr vi deg en spennende stilling, et godt arbeidsmiljø og med gode betingelser. Ikke minst har vi et varmt og inkluderende miljø som vil gjøre arbeidshverdagen din motiverende og fin.

Alle søknader og kontakt behandles konfidensielt. 
Ved spørsmål, ta kontakt med vår samarbeidspartner innen Headhunting hos Sperre Rekruttering, Eirik F. Sperre – telefon 92607988 eller på e-post eirik@sperrerekruttering.no.

Søknad med CV kan lastes opp HER