DA ER SJANSEN STOR FOR AT DU GÅR GLIPP AV DE BESTE I MARKEDET

Visste du at omlag 70% av alle ledige stillinger besettes uten at de har blitt utlyst? Ønsker du å ansette den beste søkeren eller den beste i markedet?
Sperre Rekruttering har endret helt hvordan man anbefaler rekruttering og headhunting. "Det både virker, er mer kostnadsbesparende og vi når flere toppkandidater".


"Også vår bransje må omstille seg. Man må slutte å bare søke etter det man har behov for i går og heller øke fokuset mot å søke det man tror man har behov for fremover. Jeg mener ikke man trenger å ansette mer, men man må være i kontakt med de sterkeste i markedet og være mer klar til å ansette når toppkandidatene er klare, enn hva man har vært før". Sier daglig leder Sperre Rekruttering.  

Last ned artikkel her