Til uken (uke 16) kommer det ut en ny meget spennende stilling for et selskap innen Seismic, Offshore & Subsea, Aquaculture og Marine markeder.
Følg med & ha en god weekend!