VestlandsHus® ble etablert i 1974 og feirer med det 50-års jubileum i 2024. Utviklingen i VestlandsHus AS er god etter konserndannelsen i 2021. VH-Gruppen AS er konsernets eierselskap, mens VestlandsHus AS og VestlandsHus Arkitekter AS er de mest fremtredende selskapene. På hovedkontoret i Ålesund er vi 19 ansatte. VestlandsHus® kjedens forhandleromsetning er ca. 2,7 Mrd og teller over 1000 ansatte, fordelt på våre forhandlerkontorer.

VH-Gruppen AS har som primært formål å skape konkurransekraft for konsernets selskaper, kjedens forhandlere, og tilby den beste kvalitative kundereisen for den som bygger et VestlandsHus®.      VH-Gruppen har sterke vekstambisjoner og en ambisjon om at VestlandsHus® skal bli blant de største boligbyggere i landet. For å understøtte denne vekstambisjonen ligger det også betydelige ambisjoner for strategisk forretningsutvikling i VHG.

I den forbindelse søker vi en kompetent Chief Financial Officer (CFO) med riktig erfaring, som vil inneha en sentral posisjon i konsernet. Som CFO vil du ha det overordnede og strategiske ansvaret for økonomi, finans og økonomisk vekst i konsernet. CFO er medlem i konsernets ledergruppe.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Lede Økonomi og Finans funksjonen på Konsern nivå, og ansvarlig for økonomirutiner i konsernets selskaper.
 • Ansvarlig for konsernets økonomi og finans strategier
 • Utøve nødvendig kontakt med banker og finansinstitusjoner
 • Ansvarlig for konsernets finansielle analyser og risiko profil
 • Ansvarlig for finansiell gjennomgang, risikovurdering og håndtering i due diligence-prosesser
 • Ansvarlig for integrasjonsplanlegging i nye selskaper
 • Samarbeide tett med vårt lederteam for å utvikle og implementere attraktive og lønnsomme vekststrategier
 • Delta i identifiseringen av nye vekstmuligheter og bidra til forretningsutvikling

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning
 • Gjerne 5 år eller mer erfaring innen økonomi og finansledelse
 • Solid forståelse og etterlevelse av finansielle prinsipper, løsninger og regnskapsstandarder
 • Erfaring i verdivurdering av selskaper og overtagelsesprosesser
 • Sterk forretningsforståelse og blikk for hva som er verdidrivende
 • Du har gode datakunnskaper og er effektiv bruker av IT verktøy
 • Sterke analytiske evner og bruker data for å støtte strategiske beslutninger
 • Erfaring og forståelse for kontraktsforhandling og juridiske aspekter knyttet til oppkjøp
 • Sterke lederegenskaper, med evnen til å samarbeide på tvers med alle i organisasjonen

Personlige egenskaper

 • Forretningsorientert, strukturert og strategisk
 • Du håndterer og trives i uformelle og formelle møter
 • Du er proaktiv, og du liker å skape resultater gjennom samarbeid
 • Kjenner deg igjen i VestlandsHus sine verdier; Helhjertet, Jordnær, Etterrettelig, og Miljøbevisst
 • Du forstår viktigheten av gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du forstår viktigheten av tidsfrister og liker å levere som lovet
 • Analytisk, løsningsorientert og evner å spille andre gode
 • Du uttrykker deg godt, muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk

Vi tilbyr

 • Mange spennende og varierte utfordringer i et ekspansivt konsern
 • Du får en sterk posisjon i et selskap med fremtidsmuligheter
 • Et utviklende og godt arbeidsmiljø, med godt samhold mellom kompetente kolleger
 • Muligheten til å påvirke din egen og andres jobbhverdag
 • Fleksibilitet i en travel jobb hverdag
 • Gode forsikrings og pensjonsordninger
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser

Arbeidssted er Ålesund, der VH Gruppens ansatte arbeider og selskapets hovedkontor er lokalisert.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Headhunter Eirik Sperre, Sperre Rekruttering på tlf. 926 07 988, eller epost: eirik@sperrerekruttering.no.

Søknad og CV kan enkelt lastes opp HER.