Inngåelse av nytt samarbeid

 

Sperre Rekruttering og Lindbak inngikk nylig et flerårig samarbeid fra Førde til Kristiansund gjeldende headhunting og relaterte tjenester.

«Lindbak er landsdekkende med 26 avdelinger innen kontorteknologi, kontormøbler og IT Systemer. Lindbak har en fartstid på omlag 100 år og vi har store planer for de kommende årene. Men for å få til dette i et stadig mer krevende marked, er vi avhengig av stadig bredere og sterkere kompetanse hos våre ansatte og ikke minst være tilgjengelig i markedet når kompetansen er tilgjengelig. Derfor har vi inngått et samarbeid med Sperre Rekruttering. De har en egen måte å arbeide på som appellerer til oss gjeldende tilstedeværelse, nettverk og hvordan dette bearbeides konstant, i tråd med vår strategi og behov».  - Keir Olsen, Direktør Teknologi & IT, Lindbak Office Solutions

 

«Hvordan det arbeides med å søke og tiltrekke seg toppkompetanse, har endret seg veldig de siste par årene. Det handler nå mer om å ha en konstant dialog med markedet, i stedet for en ofte «forhastet» søknadsrunde med søknadsfrister. Toppkompetanse sitter somregel i eksisterende stillinger og er ikke nødvendigvis på jakt etter en ny arbeidsgiver. De vil heller da ikke lese din annonse. Sperre Rekruttering søker etter å være i dialog med  kompetanser som er attraktive for kundes fremtidsstrategier, og ser at ofte blir stillinger også skreddersydd kandidatens kompetanser. Kanskje viktigst av alt, får en kandidat med partner og familie nødvendig tid til å bearbeide tanken om et jobb bytte og kanskje flytting også. Som gjerne fører til at partner også må ha en ny jobb. Noe vi også kan bidra med.  
– Eirik F. Sperre, Headhunter, Sperre Rekruttering.