Sperre Rekruttering ser en større etterspørsel etter management for hire.

Det er derfor ønskelig å komme i kontakt med flere tilbydere for å styrke dette nettverket ytterligere.
For de som ønsker å melde sin interesse. Vennligst skriv en mail til post@sperrerekruttering.no, skriv din faggren i emnefeltet feltet og legg ved en CV og noen linjer. Skriv gjerne i hvilke byer og el. fylker som kan være av interesse.