I trolig inneværende uke legger vi ut et nytt søk for et større selskap i Norge med mange lokasjoner. 

Da vil vi se etter deg som ønsker og evner å bygge et stolt lag og evner å være inspirerende. Du vil få fritt forme ditt team, arbeide strategisk sammen med lokal ledergruppe og sentral ledelse for å skape vekst innen for selskapets produktområder i regionen. 
Vi vil se etter deg som er en naturlig leder og som er en selger. Du vil også få ditt eget salgsbudsjett da vi ønsker en operativ leder som kan vise vei.

Mer informasjon kommer veldig snart, så følg med!