Til et større selskap på Sunnmøre søkes det etter en tyngre CFO kompetanse til management for hire asap. 

Ansvar og kompetanse vi ser etter er som følger:

  • Finansering
  • Kjennskap, nettverk og relasjon til banker
  • Valuta
  • Likviditet
  • Kjennskap til prosjektøkonomi og kontrolling
  • System og struktur
  • Identifisere forretningsutfordringer og utvikle risikostyringsmodeller
  • Utarbeide og fortolke analytiske data og gi informasjon og veiledning som gjør(både operasjonelle og administrative)  ledelsen og virksomheten i stand til å ta riktige forretningsbeslutninger.
  • God forretningsinnsikt gi input til virksomhetens strategi
  • Bidra til å bygge og videreføre virksomhetens intern kontroll

Vi ser for oss per i dag at varigheten kan være til godt ut på høsten 2020.

Er dette en kompetanse du eller noen du kjenner besitter. Er det ønskelig å komme i kontakt med en gang.
Send gjerne en mail med CV til eirik@sperrerekruttering.no eller ring 92607988.