VestlandsHus har rigget seg for fremtiden, opplever sterk vekst og skal doble antall produserte boliger i 2018. Målene for 2019 er også høye. Derfor har de høyt krav til kompetanse, men de er også bevisste på riktig person til rett stilling og viktigheten av rett kombinasjon av dette.

For å sikre seg den beste kompetansen i markedet. Er det inngått et lengre samarbeid med Sperre Rekruttering for konstant tilstedeværelse i markedet, på jakt etter de beste. Gjerne før behovet oppstår. Slik kan man som potensiell arbeidsgiver være tilstede når de beste faktisk er tilgjengelige.

Vi vil fremover være på jakt etter flere ulike kompetanser. Følg Sperre Rekruttering på Linkedin og Facebook for raskt å bli oppdatert.

- Sperre Rekruttering AS