"Seks av ti opplever prosessen med å skaffe seg helt ny jobb, som stressende. Bare det å ta ut skilsmisse gir større stressopplevelse, viser tall fra jobbundersøkelsen til FINN jobb."

"Kvinner søker oftere jobb på eget initiativ, sammenlignet med mannlige arbeidstakere. Samtidig er det flere menn enn kvinner som blir oppfordret av arbeidsgiver til å søke stillinger. – Arbeidsgivere bør se på rekrutteringsprosessen, sier FINNs jobbanalytiker."

For å lese hele rapporten: Klikk her

Følg oss på Facebook og Linkedin for jobbmuligheter og nyheter fra næringslivet.