Etter over 20 år som leder i forskjellige bransjer har jeg opparbeidet meg en solid kompetanse på det å bygge velfungerende organisasjoner. Dette har i all hovedsak vært bedrifter i vekst der etablering og utvikling av gode prestasjonskulturer har stått sentralt.

Når jeg mot slutten av 2020 avsluttet et 3 årig prosjekt i en bedrift her i Ålesund, stod jeg litt fritt til å tenke hva jeg hadde lyst til å gjøre videre.
Etter hvert stod det klart for meg at en konsulentrolle der jeg kunne bruke min kompetanse for å skape verdi for bedrifter, var noe jeg ønsket å bruke min energi på.

Jeg har kjent Eirik og Sperre Rekruttering i en årrekke. Det som har fasinert meg er hans tilnærming til Headhunting som fag og prosessene han følger. Headhunting med «Mennesket i fokus» er selskapets mantra.
Egen erfaring fra rekrutteringsprosesser jeg selv har kjørt gjennom årene, har vist meg at en «dugandes» CV  med relevant erfaring ikke alltid gir det fulle svaret. Kanskje enda viktigere er hvordan kandidatens personlige egenskaper passer inn i kulturen og det indre livet i en organisasjon.
Så når Eirik spurte meg om å bli med på laget tok det kun sekunder å svare ja.

I tillegg til Headhunting håper jeg å bringe noen nye dimensjoner inn i Sperre Rekruttering. Min erfaring som leder, organisasjonsutvikler og det å bygge team som elsker å prestere gang etter gang skal være med å skape varige verdier for våre kunder.
Sammen skal vi skape fremtidens vinnere, med «Mennesket i fokus».

                                                                                                                                         - Frode Siem